|
|
Chat Skype
Chat Facebook
Chat Zalo
Tải Brochure
Ngôn ngữ:
Vietnamese English Korea Japan
GAM CÒN NHỮNG ĐIỂM HẠN CHẾ, BỞI CHÚNG TÔI:
"Chỉ nói về những gì mình có và cam kết những gì mình có thể làm!"
Ngày cập nhật: 05/03/2021

1. Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện

1.1. Trước khi sử dụng phần mềm kế toán GAM bạn được yêu cầu chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng bằng cách chọn vào hộp kiểm của thông báo này.

1.2. Trong trường hợp này, bạn hiểu rằng Bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện từ thời điểm bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán GAM.

2. Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện

2.1. GAM được phép sửa đổi hoặc thay đổi các Điều khoản và Điều kiện theo thời gian.

2.2. GAM sẽ báo cho Bạn về những thay đổi này bằng hình thức gửi tin đến trực tiếp phần mềm mà bạn đang sử dụng. Hoặc thông qua Email mà bạn đã đăng ký với GAM trong quá trình sử dụng. Mọi nỗ lực này nhằm đảm bảo rằng bạn sẽ có thể chú ý đến các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi.

3. Chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện; Các hậu quả của việc chấm dứt

3.1. Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực trừ khi và cho đến khi được chấm dứt bởi Bạn hay GAM, trong trường hợp có thể.

3.2. Bạn có thể chấm dứt Thoả thuận này vào bất cứ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng phần mềm kế toán GAM.

3.3. GAM có quyền chấm dứt Thoả thuận này vào bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo trước nếu:

A. Bạn đang có hành vi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện;

B. Bạn có thể hiện rõ (không phân biệt dù là trực tiếp hoặc thông qua các hành động của Bạn hoặc là các báo cáo hoặc bằng cách khác) rằng Bạn không có ý định tuân theo các Điều khoản và Điều kiện;

3.4. Việc chấm dứt của Thỏa thuận này sẽ không có ảnh hưởng đến bất kỳ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý mà Bạn hay GAM đã thu được hoặc phát sinh các trong thời hạn của Thỏa thuận này.

3.5. Bạn không được phép Sử dụng phần mềm kế toán GAM nếu thỏa thuận này kết thúc, với lý do ở mục 3.2 và 3.3.

4. Cung cấp sản phẩm

4.1. Mọi phiên bản phần mềm kế toán GAM đều được cung cấp miễn phí theo “Chính sách miễn phí” của GAM. Bạn được phép để sử dụng phần mềm cho mục đích phi thương mại, bạn sẽ không tái bản, nhân bản, sao chép, thương mại hóa, bán hoặc bán lại phần mềm kế toán GAM dưới mọi hình thức.

4.2. GAM có thể tự động tải về và cài đặt các bản cập nhật theo thời thời gian. Cập nhật Phần mềm này có thể dưới các hình thức khác nhau và nói chung là cung cấp cho các mục đích cải thiện hiệu suất, bảo mật và độ tin cậy của sản phẩm.

4.3. GAM có quyền từ chối phục vụ khi:

A. Bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện tại thảo thuận này với một số nội dung cụ thể sau:

- Bình luận hành xử thiếu văn hóa trên các diễn đàn, mạng xã hội của GAM. Có lời lẽ không tôn trọng, thiếu hợp tác, không tuân thủ hướng dẫn khi điện thoại hoặc chat hỏi nhân viên hỗ trợ của GAM

- Cài nhiều bản Phần mềm KT GAM với các năm bắt đầu khác nhau (Đổi năm bắt đầu sử dụng)

- Không đủ các kỹ năng cần thiết về tin học để có thể sử dụng PMKT GAM

- Thiếu các kiến thức cơ bản trong kế toán dẫn đến việc không thể sử dụng được PMKT nói chung và PMKT GAM nói riêng.

B. Bạn hoặc công ty của bạn đang bị hạn chế bởi pháp luật Việt Nam

C. Chúng tôi nhận thấy dấu hiệu bạn sử dụng phần mềm vì những mục đích trái pháp luật

5. Trách nhiệm của bạn

5.1. Tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện được nêu tại thỏa thuận này

5.2. Nội dung, dữ liệu hạch toán trên phần mềm phải tuân thủ theo chuẩn mực kế toán của BTC và theo quy định của pháp luật việt nam;

5.3. Tự chịu trách nhiệm trong việc lưu trữ dữ liệu phần mềm bằng các biện pháp thủ công (copy) cũng như các tiện ích có sẵn trên phần mềm (backup)

5.4. Bạn có trách nhiệm hành sử đúng mực, có văn hóa trên các diễn đàn chung của GAM

6. Trách nhiệm của GAM

6.1. Cung cấp sản phẩm phù hợp với chuẩn mực kế toán việt nam, việc quảng cáo giới thiệu tính năng, tiện ích đảm bảo đúng sự thật.

6.2. Thực hiện đúng các cam kết về chính sách miễn phí, cam kết hỗ trợ

6.3. GAM không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả do thao tác tự ý của người dùng mà không qua tham khảo các kênh hướng dẫn của GAM

6.4. GAM không chịu trách nhiệm về việc mất mát, tổn thất dữ liệu của bạn với các lý do sau:

- Hỏng ổ cứng

- Máy tính bị virus

- Người dùng không sao lưu dữ liệu

- Người dùng vô tình hoặc chủ ý xóa nhầm dữ liệu

6.5. GAM không chịu trách nhiệm cho những mất mát, thiệt hại là hậu quả của bất cứ vi phạm các điều khoản điều kiện của thỏa thuận này.

7. Bảo mật

GAM có trách nhiệm bảo mật các thông tin mà GAM được bạn cho phép tiếp cận trong quá trình hỗ trợ sử dụng hoặc khi bạn thao tác với các tính năng bắt buộc gửi thông tin trên phần mềm kế toán GAM.

8. Bất khả kháng

8.1. GAM không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại để thực hiện, hoặc chậm trễ trong thực hiện nghĩa vụ của GAM theo thỏa thuận này nếu nguyên nhân gây ra bởi sự cố bên ngoài vượt tầm kiểm soát hợp lý của GAM (sự cố internet do nhà cung cấp, thiên tai, chiến tranh, …)

8.2. GAM thực hiện theo thỏa thuận này được coi là bị đình chỉ trong khoảng thời gian mà sự kiện bất khả kháng vẫn tiếp tục, và GAM sẽ có một phần mở rộng thời gian thực hiện trong suốt thời gian của thời kỳ đó.

9. Những quy định chung

9.1. GAM sẽ chỉ dựa vào văn bản các Điều khoản và Điều kiện. Mọi tuyên bố, báo cáo hoặc thỏa thuận đều phải được gửi đi từ Email: phanmemketoangam@gmail.com

9.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi (toàn bộ hoặc một phần) được xác định bởi một tòa án của pháp luật có thẩm quyền quyết định về vấn đề này, tính hợp lệ, hợp pháp và thực thi các quy định còn lại sẽ không bất kỳ cách nào bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm.

9.3. Bạn không được phép chuyển giao, chuyển nhượng, nếu không xử lý của thỏa thuận này là cá nhân cho bạn, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ phát sinh theo thỏa thuận này mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của GAM.

CHIA SẺ
Chính sách miễn phí
Cam kết hỗ trợ
Bảng giá sản phẩm
Cách gia hạn năm làm việc khi hết miễn phí
Chính sách người giới thiệu
Một số giới hạn khi sử dụng GAM
Bảng giá tính năng mở rộng - Module kết nối Phần mềm kế toán GAM với Hóa đơn điện tử
Bảng giá tính năng mở rộng - Module Import hóa đơn đầu ra đầu vào từ File XML TT78
Giải pháp Phần mềm kế toán Gam Online
2010-2020 © Copyright Gam software co.,LTD. All rights reserved
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Phiên bản mới nhất được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận số: 4178/2017/QTG, ngày 25/08/2017
và là một sản phẩm của Công ty TNHH Phần mềm GAM
Hãy Like trang hỗ trợ để cập nhật những thông tin mới nhất về sản phẩm
LIÊN HỆ
Email: info@gamsoft.net
MẠNG XÃ HỘI